Fietsroutes langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Water was het wapen van de Hollandse Waterlinie: een lang lint van forten, kanalen, sluizen en dijken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was van circa 1815 tot 1940 een robuuste verdedigingslinie. De linie was 85 km lang en circa 4 km breed.

Langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn vier interessante fietsroutes uitgezet. De fietsroutes voeren langs historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg krijg je een beeld van de werking van het watersysteem dat zorgde voor het onder water zetten (inunderen) van land.

Als u de routes volgt komt u langs mooie locaties waarbij u objecten in het landschap tegenkomt die een rol speelden in de verdedigingslinie.

Een aantal van deze objecten hebben nog steeds een functie in het waterbeheer van de waterschappen.

 

Rondje Vecht

De Vecht en de Vechtplassen tussen Weesp en Utrecht vormden de ruggengraat van een groot deel van de linie. Het gebied ten oosten van de Vecht kon onder water worden gezet omdat de rivier hoger lag dan het land. Zo konden de Nederlandse legers in de 17e eeuw grote stukken land onder water zetten en darmee de vijand tegenhouden. Het gebied dat onder water stond, was niet diep genoeg om in te varen maar wel te diep om doorheen te waden met geschut. Bovendien werden wegen en sloten zo onzichtbaar waardoor het betreden van het gebied gevaarlijk was. De waterplas was daarnaast te breed om over heen te schieten.

Vandaag de dag zijn de rivier en de plassen populair om in te zwemmen, op te varen of langs te wandelen én fietsen. Ontdek de waterlinie op de fiets en kom meer te weten over de bijzondere geschiedenis ervan.

 

Rondje Plofsluis

Ontdek de sluizen, dijken en kanalen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ten zuiden van Utrecht. Deze fietsroute voert u langs historische objecten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Onderweg krijgt u een beeld van de werking van het watersysteem dat zorgde voor het onder water zetten (inunderen) van land. Fietsend langs dijken, sluizen, wielen en waterbergingen beleeft u de geschiedenis én krijgt u een beeld van het hedendaagse waterbeheer.

 

 

 

Rondje Diefdijk

De Diefdijk is in 1277 aangelegd en in de 19e eeuw opgenomen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hij vormt vanouds de grens tussen Zuid-Holland en Gelderland.

U fietst over een historisch belangrijke dijk en door een bijzondere landschap: tussen de dijken, uiterwaarden, natuur, forten groepsschuilplaatsen en batterijopstelplaatsen beleef je de geschiedenis volop.

 

© G. van der Ven B.V.

Rondje Loevestein

Water was het wapen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om snel land  onder water te kunnen zetten (inundatie) bouwde het Ministerie van Oorlog honderden sluizen en legde het nieuwe kanalen aan. Veel daarvan zijn nog steeds in gebruik bij de waterschappen. Niet voor de verdediging van land met water, maar om te zorgen voor voldoende schoon water in sloot en plas. Niet te veel, maar ook niet te weinig.

Deze route ligt in het meeste zuidelijke deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fietsend langs gemalen, sluizen, molens, batterijen en kazematten beleeft u het verleden en krijgt u een beeld van het hedendaagse waterbeheer.

 

Fietsroute App

Download hiervoor de app 

Android: Routeplanner

       

iOS: Routeplanner

       

In de app Fietsrouteplanner kunt u de fietsroutes op uw smartphone bekijken en als u fietst ontvangt u een berichtje wanneer u langs een interessant object komt.