Organisatie

Het Waterliniemuseum is gevestigd op Fort bij Vechten, één van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Sinds de opening in 2015 vertelt het museum over de werking en geschiedenis van de waterlinies in Nederland. Dankzij het dynamische en interactieve karakter van het museum zijn we in staat om een breed publiek te bereiken.

Waterliniemuseum Fort bij Vechten is gerealiseerd door gemeente Bunnik, Staatsbosbeheer, Nieuwland en de provincie Utrecht in nauwe samenwerking met de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Waterliniemuseum Fort bij Vechten wordt mogelijk gemaakt door

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Waterliniemuseum wordt gevormd door:
Dhr. M.Slot
Dhr. G.Pieters
Dhr. D.Sijmons

De bestuursleden zijn onbezoldigd. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020: 2020_jaarverslagWLM

Jaarverslag 2019: 2019_jaarverslagWLM

Jaarverslag 2018: 2018_jaarverslagWLM

ANBI

Waterliniemuseum Fort bij Vechten staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Hierdoor wordt het voor particulieren en bedrijven nog interessanter om Waterliniemuseum Fort bij Vechten financieel te ondersteunen.

KVK nummer: 59627115
RSIN nummer:
853577122
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Waterliniemuseum Fort bij Vechten
Statutaire zetel: Gemeente Utrecht
IBAN: NL72RABO0149377207