Educatieaanbod voor scholen in het Waterliniemuseum

Het museum en het fort bieden een rijke leeromgeving waar kinderen ontdekkend kennis kunnen maken met de waterlinie, bouwen om te verdedigen, de Eerste Wereldoorlog, de Romeinen in Utrecht en alle planten en dieren die leven op het fort. In nauwe samenwerking met docenten ontwikkelen wij educatieve programma’s voor primair- en voortgezet onderwijs. Deze educatieve programma’s sluiten aan bij de leerdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling en bij de belevingswereld van de leerlingen.

De doelgroepen zijn indicatief. Per zes leerlingen verwachten wij dat er vanuit uw organisatie één begeleider meekomt. Tijdens het verblijf op het fort is de leerkracht verantwoordelijk voor de leerlingen.

Het is bij ons mogelijk om te betalen met een CJP-budget, door middel van een weborder.

Romeinen

In dit educatieve programma leren leerlingen hoe het dagelijks leven van de Romeinen in castellum Fectio (Vechten) eruit zag. Het programma start in de Romeinententoonstelling in het museum, waar de geschiedenis van deze bijzondere locatie tot leven wordt gewekt door vier personages die de leerlingen meenemen naar het begin van onze jaartelling. Vervolgens wordt er een bezoek gebracht aan castellum Fectio, waar de kinderen aan de hand van verschillende opdrachten meer leren over de Romeinse cultuur. Begrippen als limes, het Romeinse wereldrijk, leger, ambachten, religie en handel (geld) komen aan bod.

 

Dit lesprogramma is beschikbaar voor:

Primair Onderwijs groep 5-6: ‘Ontdek de geheimen van castellum Fectio’

Voortgezet Onderwijs klas 1-2: ‘Romeins Vechten’

Leerdoelen

Aansluiting op leerdoelen Stichting Leerplan Ontwikkeling en de Canon van Utrecht
Kerndoel 51:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52:
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvak: Romeinen. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Kerndoel 53
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Waterlinie

Leerlingen ervaren hoe Nederland water gebruikte als verdedigingsmechanisme. Daarbij krijgen begrippen als polders, Waterlinie en inunderen inhoud. Vijf personages nemen de leerlingen mee langs in de geschiedenis van Nederland vanuit het perspectief van de Waterlinie. Door deze verhalen komen de tijdvakken tot leven. Leerlingen koppelen concrete verhalen en mensen aan belangrijke gebeurtenissen in onze vaderlandse geschiedenis (het rampjaar, de opstand, de Franse bezetting, WOI en WOII) en tijdsvakken (burgers en stoommachines).

 

Dit lesprogramma is beschikbaar voor:

Primair Onderwijs groep 7-8: ‘Sterk Water, ontdek hoe water een wapen werd’

Voortgezet Onderwijs klas 1-2: ‘Sterk Water, ontdek hoe water een wapen werd’

Leerdoelen

Aansluiting op leerdoelen Stichting Leerplan Ontwikkeling en de Canon van Utrecht
Kerndoel 51:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52:
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Kerndoel 53:
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Bij een klas van 30 leerlingen wordt de groep in tweeën gesplitst, waarbij de ene helft het educatieve programma volgt en de andere helft de Krachtpatsersroute (bij PO) of de rondleiding (bij VO) loopt. Na de pauze wisselen de groepen elkaar af. De Krachtpatsersroute neemt de leerlingen over het hele fort en geeft onderweg leuke opdrachten en informatie over de planten en dieren die leven op het fort. De rondleiding over Fort bij Vechten neemt de klas mee langs en door de oude gebouwen van het fort. Het complete programma (zowel Romeinen als Waterlinie) duurt ongeveer 3 uur, inclusief pauze. Voor het Primair Onderwijs kost het programma €195,- en voor het Voortgezet Onderwijs €265,-. Educatiemedewerkers, werkboekjes en ontvangstruimte zijn inbegrepen in de prijs, betalen met CJP-budget (via een weborder) is mogelijk.

Alternatief programma: Educatierondleiding Lummelen in de Linie

De tentoonstelling is speciaal ontworpen voor leerlingen van de bovenbouw van Primair Onderwijs en onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Met de hulp van soldaat Geert Been, die tijdens de Eerste Wereldoorlog gelegerd was op Fort bij Vechten, ervaren de leerlingen in het tot de verbeelding sprekende Reduit allerlei facetten van de Grote Oorlog. Aan de orde komen onder meer oorlogscommunicatie, spionage, de aardappelcrisis, het leven tijdens de mobilisatie en de impact die de oorlog had op de Nederlandse bevolking. De rondleiding door de tentoonstelling duurt ongeveer 1,5 uur en kost €70,- per groep van 15 personen. Deze rondleiding is ook heel geschikt voor familiedagen en uitstapjes voor de buitenschoolse opvang (BSO).

Optioneel: Voorbereidende les op lesprogramma Sterk Water (Waterlinie)

Onze educatiemedewerkers komen naar uw school toe en vertellen de leerlingen door middel van reenacting een verhaal over fortwachter Willemse en zijn vrouw. Zij vertellen en laten de leerlingen beleven hoe en waar zij op het fort woonden en wat er gebeurde toen Fort bij Vechten werd gemobiliseerd in 1939. Het was een spannende tijd en er moest heel veel gebeuren om het fort in gereedheid te brengen voor de 500 soldaten die er werden gelegerd. Ook alledaagse taferelen passeren de revue. Na de sketch is er ruimte voor de leerlingen om vragen te stellen. Dit aanvullende programma duurt ongeveer één uur en kost €100,- exclusief reiskosten.

Informatie aanvragen of direct reserveren

Bent u van plan om Waterliniemuseum Fort bij Vechten te bezoeken als schoolreisje of excursie? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op via onderstaand formulier.