Uit Beton Gegoten
Te zien vanaf 3 september t/m 30 oktober 2022.

 

Stichting Piramide in de Polder / TYPE P

De Type P groepsschuilplaats vormt – samen met andere betonnen defensie constructies – een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis van het Oost Front Vesting Holland (De Nieuwe Hollandse Waterlinie) en het Zuid Front Vesting Holland. Ze zijn allemaal gebouwd in de 20ste eeuw in de tijd van de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

De Type P groepsschuilplaats is het meest zichtbare element van de NHW. Waar forten meestal verborgen zijn door bomen, grachten en bolwerken, kan men de TP groepsschuilplaats overal zien van Muiden in het noorden tot aan Goudswaard in het zuiden, een gebied van 2 km x 130 km. Toch krijgt de TP niet veel aandacht in publicaties over de Nieuwe Hollandse Waterlinie, daar het op zich geen bijzondere constructie is.

Reden voor het oprichten van de stichting Piramide in de Polder met als doel het verzamelen van kennis over de Type P groepsschuilplaats en het ter beschikking stellen hiervan aan een groter publiek. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het publiceren van het boek en het organiseren van de expositie onder de naam “Uit beton gegoten”. Het boek en de expositie belichten de Type P groepsschuilplaats vanuit meerdere invalshoeken.

 

  • Historisch(Militaire oorsprong)
  • Cartografisch (Waar staan ze);
  • Esthetisch (Schoonheid vanuit de fotografie en beeldende kunst);
  • Maatschappelijke relevantie (Verhalen vanuit haar omgeving);
  • Herbestemming (ecologisch, architectonisch, economisch)
  • Educatieve waarde (Wat vertelt het aan de jeugd van 8 tot 88)

Bestuursleden Stichting Piramides in de Polder.

Hendrik Dijk
Joop Schreuder
Rob Hoekstra
Thea Holwerda
Eddie Poppe
Marcel Bleekendaal
Yvonne van den Boom

Foto links door Rob Hoekstra
Foto rechts door Hendrik Dijk