'Walking Willow man' by hester pilz

Tentoonstellingsreeks Objectief

Vanaf mei 2018 te zien in Waterliniemuseum Fort bij Vechten

Kunst en geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegankelijk maken

Objectief is een nieuwe serie tentoonstellingen in het Waterliniemuseum waarin nieuwe invalshoeken over de thema’s water, verdediging, militairen, architectuur en natuur naar voren gebracht worden. Het uitgangspunt is dat de tentoonstellingen aanzetten tot denken en bijdragen aan het debat rondom actuele en historische thema’s. Het Waterliniemuseum richt de aandacht op de prachtige omgeving, de natuur, de maakbare wereld en vertelt het bijzondere verhaal van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De exposities wordt ingezet om nieuwe invalshoeken naar voren te brengen en zet aan tot denken over deze thema’s.

Elganan Jelsma

Objectief is een initiatief van Elganan Jelsma, in 2016 aangesteld als cultureel manager van het Waterliniemuseum. Zij zoekt naar een manier om diverse onderwerpen als de waterlinies, de forten, de militaire geschiedenis en de natuur op een andere manier te benaderen. Door tentoonstellingen te maken waarbij men vanuit het heden naar het verleden kan kijken en door het publiek te prikkelen om nieuwe associaties aan te gaan. Naast de vaste tentoonstelling over de Hollandse Waterlinie, wil zij de diverse onderwerpen belichten in de serie Objectief. Objectief in de betekenis van: waarneembaar, een lens, verrekijker of microscoop of zich bepalend tot de feiten, een doel en/of onpartijdig zijn. Wij willen Kunst en geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie toegankelijk maken voor een breed publiek.

'Walking Willow man' by hester pilz

Hester Pilz Het landschap omarmen

25-05-18 tot 28-10-18