Front 14-18: De Eerste Wereldoorlog in 3D

De tentoonstelling Front 14-18 toont foto’s van Karl BuShoff en Otto Mötje en laat de Eerste Wereldoorlog zien door de ogen van twee frontsoldaten. De 3D-techniek verschaft een ruimtelijke ervaring die de kijker rechtstreeks bij het oorlogsgebeuren lijkt te betrekken en de afstand in tijd teniet doet. De foto’s laten op indrukwekkende wijze zien wat een gruwelijke oorlog het is geweest.

De Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog is van het begin af aan ook een oorlog van woord en beeld. Heel wat soldaten hebben in hun marsuitrusting een kleine camera om bijzondere gebeurtenissen en persoonlijke belevenissen in beeld te brengen. In het fotoarchief van het LWL-Medienzentrum für Westfalen bevinden zich twee uit Westfaals privébezit afkomstige collecties met zeldzame stereoscopische amateuropnames. De foto‘s van Karl Bußhoff en Otto Mötje tonen de Eerste Wereldoorlog vanuit het perspectief van twee frontsoldaten. Terugkerende thema‘s zijn het alledaagse leven, de indrukken van een vreemd land, de omvang van de verwoestingen, de fascinatie voor wapentechniek en gesneuvelde en gevangengenomen vijanden.

front1418 - piloot
front1418 - verwoeste fabriek
front1418 - dood

Mobilisatie

In 1914 dreigt ook Nederland in oorlog te raken met Duitsland. Daarom worden 200.000 mannen opgeroepen voor het leger. Dit heet mobilisatie. Het Nederlandse leger heeft te weinig mitrailleurs en moderne kanonnen. Maar er is een ander belangrijk wapen: water. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een belangrijke verdedigingslinie. Tijdens de mobilisatie werden de forten van de waterlinie bemand, zo ook Fort bij Vechten. Het verhaal van het leven op het fort kunt u beleven tijdens het bezoek aan het Waterliniemuseum en met een rondleiding over het fort.

Openingstijden en praktische informatie

Front 14/18 is vanaf 11 november toegankelijk tijdens de openingstijden van het Waterliniemuseum. Met een entreebewijs voor het Waterliniemuseum krijgt u ook toegang tot Front 14/18. De tentoonstelling bevindt zich in Gang B helemaal rechts aan het einde van de Bomvrije Kazerne op Fort bij Vechten. Op het fortterrein worden soms evenementen georganiseerd. Tijdens evenementen gelden andere openingstijden en toegangsprijzen. Het fortterrein is tijdens evenementen niet vrij toegankelijk.

Front 14/18 is mede mogelijk gemaakt door:

logo_wo1