Landschap in Stelling gebracht: nu in het Auditorium

Landschap in Stelling gebracht is een verkooptentoonstelling met werk van Fotoclub Abcoude en toont het landschap van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De tentoonstelling is onderdeel van V6, een project om het linielandschap tot leven te wekken met lokale initiatieven. De tentoonstelling is te zien tot 28 juli in ons auditorium.

Waterschap AGV steunt deze tentoonstelling en werkt samen met V6 om de verhalen van het watererfgoed van de regio tot leven te wekken. Cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit helpen daarbij om inwoners en gebruikers meer bewust te maken van de rol van het water en het belang van het waterbeheer. De opbrengst van deze verkooptentoonstelling is bestemd voor het herstel en plaatsing van oude limietpaaltjes op de grens van het militaire en civiele landschap rond de forten. V6 verzamelt de verhalen op de cultuur, erfgoed en toerisme website “if then is now”.

Deel dit: