Op vrijdag 7 juli zijn er in het Waterliniemuseum nieuwe fietsroutes langs de waterlinies gelanceerd. De vier nieuwe routes voeren langs historische objecten van de Waterlinie en  geven een beeld van de werking van het watersysteem. Dat zorgde voor het onder water zetten (inunderen) van land én geeft een beeld van het hedendaagse waterbeheer. Alle historische objecten en de fietsroutes zijn te vinden op een zuil in het Waterliniemuseum, op www.waterliniemuseum.nl/fietsroutes en in de Routeplanner App van de Fietsersbond.

 Verleden en heden in één fietsroute

De drie waterschappen in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Waterliniemuseum hebben de vier Waterliniefietsroutes van de app op 7 juli voor het eerst in gebruik genomen. Fietsend langs dijken, sluizen, wielen en waterbergingen komen verleden en heden bij elkaar. Want veel van de historische waterobjecten van de linie zijn nog steeds in gebruik bij de waterschappen. Niet meer voor de verdediging van land tegen de vijand, maar voor het aan- en afvoeren of tegenhouden van water.

App downloaden

De app met de nieuwe Waterliniefietsroutes is te zien via www.routeplanner.fietsersbond.nl en te downloaden voor Android en iOS. Omdat de routes onderdeel uitmaken van de Fietsersbond Routeplanner kan de app altijd de meest actuele route bieden, ook bij werkzaamheden of wijzigingen.

Deel dit: