Gedragsregels

Het fortterrein neemt de bezoekers mee in het verleden. Het is aangelegd als verdedigingswerk en niet als speelterrein. Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de leerlingen. Op het terrein zijn veel steile hellingen. Spelen is alleen mogelijk op de daarvoor bestemde plaatsen. Het spreekt voor zich dat bezoekersachter hekken en afrasteringen blijven en niet zonder toestemming/begeleiding het survivalparcours betreden.

In het Waterliniemuseum Fort bij Vechten gelden gedragsregels volgens de landelijke normen en waarden. Wij verzoeken de leerkrachten dit duidelijk aan de leerlingen uit te leggen en ze daarin deze dag te begeleiden met de hulp van ouders. Bij vermoedens of constatering van afwijkend gedrag zullen de toezichthoudende medewerkers passende maatregelen nemen en zonodig leerlingen verwijderen van het fort.