castellum fectio klein

Foto: Nederlandse Limes Samenwerking

castellum muur klein

Foto: Parklaan Landschapsarchitecten

romeinen tentoonstelling waterliniemuseum

Romeins Vechten

Doelgroep

Groep 7/8 Primair Onderwijs

Thema

Het dagelijks leven van de Romeinen in Fectio (Vechten).

Korte omschrijving

Leerlingen ervaren het dagelijkse leven in de Romeinse tijd in een interactieve tentoonstelling. De geschiedenis van deze bijzondere locatie, het kruispunt van de limes en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, komt tot leven door vier personages die leerlingen meenemen naar het begin van onze jaartelling. Begrippen als limes, het Romeinse wereldrijk, leger, ambachten, religie en handel (geld) komen aan de orde.

Leerdoelen

Aansluiting op leerdoelen Stichting Leerplan Ontwikkeling en de Canon van Utrecht
Kerndoel 51:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52:
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvak: Romeinen. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Kerndoel 53
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Tarieven schooljaar 2018-2019

Doe-route met begeleiding (max. 30 leerlingen per groep): € 195,-. Tarieven voor de educatieve rondleiding zijn inclusief:

  • Bezoek aan castellum Fectio
  • Begeleiding van educatiemedewerkers
  • Opdrachtboekjes voor leerlingen
  • Parkeren
  • Voorbereidingsles
  • Krachtpatsersroute

Reserveren voor het schoolbezoek is verplicht. De tarieven zijn niet geldig i.c.m. andere acties. Programma onder voorbehoud.

Meer informatie of direct reserveren