maquette-voorjaar-1870-1-700x506
tekentafel Waterliniemuseum
VR-parachutesprong in het Waterliniemuseum

Sterk Water; ontdek de kracht van water

Doelgroep

Groep 7-8, Primair Onderwijs

Thema

De verdediging van Nederland door de eeuwen heen met behulp van water

Korte omschrijving

Leerlingen ervaren hoe Nederland water gebruikte om zich te verdedigen. Daarbij krijgen begrippen als polders, Waterlinie en inunderen inhoud. Vijf personages nemen de leerlingen mee langs in de geschiedenis van Nederland vanuit het perspectief van de Waterlinie. Door deze verhalen komen de tijdvakken tot leven. Leerlingen koppelen concrete verhalen en mensen aan belangrijke gebeurtenissen in onze vaderlandse geschiedenis (het rampjaar, de opstand, de Franse bezetting, WOI en WOII) en tijdsvakken (burgers en stoommachines).

Leerdoelen

Aansluiting op leerdoelen Stichting Leerplan Ontwikkeling en de Canon van Utrecht
Kerndoel 51:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52:
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

Kerndoel 53:
De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

Tarieven schooljaar 2017-2018

Doe-route met begeleiding (max. 30 leerlingen per groep): €195,-. Tarieven voor de educatieve rondleiding zijn inclusief:

  • Bezoek aan Fort bij Vechten en het Waterliniemuseum
  • Begeleiding van educatiemedewerkers
  • Opdrachtenboekjes voor de leerlingen
  • Parkeren
  • Voorbereidingsles
  • Krachtpatsersroute

Reserveren voor het schoolbezoek is verplicht. De tarieven zijn niet geldig i.c.m. andere acties. Programma onder voorbehoud.

Meer informatie of direct reserveren